Середа, 12.12.2018, 04:59
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт головного спеціаліста з питань внутрішньої політики

Головна » 2010 » Грудень » 3 » 03 12 10 Дрогобицькі новини
14:17
03 12 10 Дрогобицькі новини
До відома суб’єктів господарювання!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово «(ліцензії)» виключити; 2) в абзаці першому частини третьої статті 827 слова «мають ліцензії на здійснення діяльності» замінити словами «здійснюють діяльність»; 3) у назві та частині першій статті 145 слова «поштового зв'язку» виключити. 2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288): 1) у частині четвертій статті 101 слова «або діяльності митного перевізника» виключити; 2) у частині першій статті 182 слова «і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи» виключити; 3) статтю 183 та частину другу статті 216 виключити. 3. У частині третій статті 8 Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2006 р., № 22, ст. 184) слово «пошти» виключити. 4. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362) викласти в такій редакції: «Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею пестицидами та агрохімікатами Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом. Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України». 5. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2004 р., № 19, ст. 256; 2006 р., № 22, ст. 184): 1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слово «виробництвом» і слова «виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння» виключити; 2) у статті 4: у частині першій слово «виробництво» і слова «виготовлення виробів з них» виключити; у частині третій слова «які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України» виключити; 3) абзац другий частини другої статті 14 виключити; 4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слово «виробництвом» і слова «виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння» виключити. 6. Абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5–6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст. 209, № 30, ст. 247; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2010 р., № 18, ст. 136) виключити. 7. Частину другу статті 3 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змісту: «діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України». 8. У Законі України «Про державну геологічну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 29, ст. 391): 1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова «на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також» виключити; 2) у частині десятій статті 7 слова «ліцензійних умов» виключити, 9. В абзаці другому частини другої статті 7 та частині першій статті 9 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6–7, ст. 37; 2010 р., № 37, ст. 494) слова «з виробництва племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів» виключити. 10. У Законі України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199): 1) в абзаці восьмому статті 13 слова «видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем» виключити; 2) абзац восьмий статті 16 виключити; 3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова «які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності» виключити; 4) у частині першій статті 22 слова «які одержали відповідно до законодавства ліцензію» виключити. 11. У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами): 1) статтю 2 викласти в такій редакції: «Стаття 2. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання. Види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню»; 2) в абзаці четвертому частини першої статті 3 слова «передбачених частиною другою статті 2 цього Закону» замінити словами «передбачених частиною першою статті 9 цього Закону»; 3) у статті 8: частину сьому виключити; частину восьму викласти в такій редакції: «У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений у частині третій статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії»; 4) текст статті 9 викласти в такій редакції: «Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: 1) банківська діяльність; 2) професійна діяльність на ринку цінних паперів; 3) із надання фінансових послуг; 4) зовнішньоекономічна діяльність; 5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення; 6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії; 7) діяльність у сфері освіти; 8) діяльність у сфері інтелектуальної власності; 9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами; 10) діяльність у сфері телекомунікацій; 11) будівельна діяльність. Відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ліцензуванню підлягає діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: 1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду); 3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України); 4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 5) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; 6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами; 7) торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); 8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; 9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації; 10) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України); 11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; 12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України); 13) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України); 14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл; 15) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом; 16) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами; 17) централізоване водопостачання та водовідведення; 18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин; 19) культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку; 20) медична практика; 21) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; 22) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини); 23) ветеринарна практика; 24) випуск та проведення лотерей; 25) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом; 26) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів; 27) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 28) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; 29) надання послуг з охорони власності та громадян; 30) туроператорська діяльність; 31) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); 32) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 33) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів; 34) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств; 35) діяльність митного брокера; 36) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; 37) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин; 38) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони; 39) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами; 40) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів; 41) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї; 42) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії; 43) збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію; 44) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі; 45) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом»; 5) у статті 10: у пункті 2 частини другої слова і цифру «згідно з статтею 9 цього Закону» замінити словами і цифрою «згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону»; частину четверту викласти в такій редакції: «До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»; 6) абзаци другий та шостий частини десятої статті 12 виключити; 7) в абзаці третьому частини третьої статті 13 слова і цифру «згідно з статтею 9 цього Закону» замінити словами і цифрою «згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону»; 8) частини третю і четверту статті 15 виключити; 9) в абзаці четвертому частини першої та частині четвертій статті 16 слова і цифру «в статті 9 цього Закону» замінити словами і цифрою «в частині третій статті 9 цього Закону». 12. У Законі України «Про поштовий зв'язок» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39; 2010 р,, № 34, ст. 482): 1) абзац п'ятий статті 7 виключити; 2) у статті 8: абзац другий частини шостої виключити; у частині восьмій: пункт 2 виключити; у пункті 3 слова «ліцензійних умов» виключити; частину тринадцяту виключити; 3) у частині другій статті 17 слова «номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку» виключити. 13. У Законі України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180): 1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова «і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність» виключити; 2) у статті 17: у частині першій слова «та турагентської» виключити; у другому реченні частини другої слова «без отримання ліцензії на турагентську діяльність» виключити; частину четверту викласти в такій редакції: «Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово «туроператор» без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності»; у частині п'ятій слова «чи турагентську» виключити; 3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова «наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності» замінити словами «наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності»; 4) у частині другій статті 37 слова «ліцензій на здійснення відповідної діяльності» замінити словами «ліцензії на здійснення туроператорської діяльності». 14. У статті 1 Закону України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357) слова і цифри «пунктом 29 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами і цифрами «пунктом 24 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 15. У Законі України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421): 1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції: «2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії»; 2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова «з ведення кредитних історій» замінити словами «із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію». 16. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273): 1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово «вантажів» замінити словами «небезпечних вантажів»; 2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому частини четвертої та частині шостій статті 9 слово «вантажів» замінити словами «небезпечних вантажів». 17. У Законі України «Про хімічні джерела струму» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279; 2010 р., № 1, ст. 6, № 33, ст. 471): 1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова «отримав ліцензії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і» виключити; 2) абзац четвертий частини першої статті 7 і статтю 8 виключити; 3) у частині першій статті 14 слова «та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом» виключити; 4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20 виключити; 5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова «ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму» виключити. 18. Статтю 8 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) виключити. II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 17 і 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року, та абзацу тридцять дев'ятого підпункту 4 пункту 11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. 2. Зупинити дію статті 271 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80; 2006р., № 22, ст. 184). 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 жовтня 2010 року № 2608–VІ Повідомлено про те, що консультації та роз’яснення щодо порядку застосування норм даного закону можна отримати у відділі економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської за адресою: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, відділ економіки каб., № 27, 29, та за тел.: 8(244) 2-25-45, факс: 8(244) 3-96-71, електронна адреса: economic-rada@i.ua.
Переглядів: 287 | Додав: vvp | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Друзі сайту
Пошук
Календар
«  Грудень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0